Blå Veje er en pædagogisk vision om at imødekomme det 21. århundredes behov for en fremtidsorienteret, bæredygtig skoleuddannelse. En skoleuddannelse, som retter sig mod at udvikle ansvarsbevidste verdensborgere, der kan agere i en foranderlig verden med et åbent, nytænkende sind, samtidig med at de udvikler deres egne unikke kompetencer på en alsidig dannelsesrejse. 

Blå Veje-pædagogikken søger at fremme det enkelte menneskes unikke potentiale og dermed alle typer af talenter. Udgangspunktet er, at der er brug for alle, og at absolut alle har noget vigtigt og værdifuldt at byde ind med. Derfor ser Blå Veje-pædagogikken det som sin ypperste opgave at få øje på det enkelte barns talent og guide barnet videre i den retning, det selv ønsker, med de talenter, det besidder. Pædagogikken sigter også på at spille tæt sammen med samfundets behov for nye talenter inden for både videnskaben og den kreative udfoldelse i kunst og kultur og erhvervslivets behov for kvalificeret nytænkende arbejdskraft.

Det er vigtigt for Blå Veje, at barnet oplever sig selv som en del af den verden, de er en borger i, og at skolen ruster eleverne til at gribe de udfordringer, det globale samfund giver – herunder evnen til både at agere individuelt og til at samarbejde og løfte i fællesskab.  Vi vil skabe en skole, funderet på fremadskuende state-of-the-art naturlige tilgange til dannelse, uddannelse og pædagogisk arbejde, hvor mennesket sættes i centrum.

Et læringsrum med fokus på oplysning så vel som forundring og med bæredygtige tilgange til det fysiske miljø, hvor børn og unges naturlige udvikling understøttes af trygge rammer både fysisk og pædagogisk, og hvor de trygt kan begå fejl og prøve sig frem som en del af en sund læringsproces. 

Close Menu