Skolekontigentet er 1500 kr. for alle klasser.

0.-3. klasse:  1100 kr. for skole, 400 kr. for SFO

4.-9. klasse: 1500 kr. for skole

Søskenderabat på 25 % for det andet barn og 50 % for de følgende.

Fripladstilskud: Man kan søge fripladstilskud til reduktion af skolepenge og betaling af SFO. Det gør man via skolen til Fordelingssekretariatet (staten). Skolebetaling bliver dermed minus hvad man kan få fra fordelingssekretariatet (minus søskendemoderation)

Vi arbejder mod en løsning hvor vi kan bidrage til det sociale ansvar med fripladser fra forældrebetaling (eller yderligere rabat).

.

.

Forretningsgang for indkrævning af skolepenge og manglende skolepenge

Der betales fuldt ud for hver på begyndt måned.

Forretningsgang ved manglende betaling af skolepenge.

  1. Efter 2 uger sendes 1. rykker.
  2. Efter en måned sendes 2. rykker.
  3. Efter to måneder uden betaling inviteres familien til en afklarende samtale. Hvis der herefter fortsat ikke betales, eller forældrene udebliver fra samtalen, overdrages regningen til inkasso.
  4. Skolelederen kan under leders diskretion ved den afklarende samtale aftale en midlertidig alternativ betalingsaftale med familien, såfremt der er uforudsete problemstillinger som sygdom, pludselige ændringer i arbejdsliv, familieliv o. lign.
  5. Skolepenge opkræves indtil 3 måneder efter første ikke indbetalte månedsbetaling efter almindelig forretningsgang. Herefter udmeldes barnet automatisk, hvis skolepenge ikke er betalt eller aftale er indgået.
Close Menu