Lærer og skoleleder
Nis Wedel Lorenzen – Uddannet lærer på KP, Cand.pæd. i pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet og uddannet projektleder. Har arbejdet på forskellige friskoler, privatskoler og folkeskoler i 13 år. Han har erfaring med alle klassetrin og undervist i matematik, sprog, idræt, alle naturfaglige fag, samt de humanistiske fag.
Han har en del erfaring som koordinator for indskoling, skolebestyrelsesarbejde og har generelt stort kendskab til hele skoleområdet.

Lærer

Morten David Ellum – Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. Har arbejdet i folkeskolen og primært specialundervisning i 15 år, primært med de ældste klasser, men har erfaring med alle aldersgrupper. Erfaring med at føre elever til afgangsprøver i dansk, engelsk og de humanistiske fag. ”Jeg lægger stor vægt på relationen mellem lærer og elev, og opbygningen af tryghed og gensidig respekt. Jeg ser en stor betydning i bevægelse i undervisningen, både i form af hjernepauser og aktivering af eleverne igennem konkrete opgaver, ikke kun at læse, lytte og tale. Søger at komme ud fra et holistisk menneskesyn i relation til skole og læring.”

Morten har sommerhus på MØN og kender området godt!

Lærer

Tine Constance Schmidt – Uddannet folkeskolelærer fra Professionshøjskolen Absalon med linjefag i Dansk, Engelsk og Kristendomskundskab. Har erfaring som underviser inden for både formel og nonformel læring, herunder mange års erfaring i at undervise i Dansk som andetsprog, både i sprogskoleregi og som støttelærer på Danmarks først internationale folkeskole Lolland International School. Har det seneste år været lærer på en efterskole og arbejder også som oversætter og tv-tekster for DR og TV2. Dækker de sproglige, humanistiske og musiske fag godt og elsker at undervise, motiveret af en urokkelig tro på det unikke potentiale i ethvert menneske. Tine bor på Sydsjælland i Vordingborg Kommune og har udgivet nogle skønne børnebøger! 

Klasseleder og billedkunstlærer

Mark Stolk. – Mark er uddannet kunst og billedkunstlærer. Mark har stor viden om billedkunst og personlig udvikling. Han har erfaring med at arbejde på grundskoler, efterskoler og stor erfaring med at lede børn og unge på ungdomslejre. Han har også arbejdet som International Coach, teambuilder og i ledelse. Han har en Bachelor fra Art Academy Willem de Kooninck Rotterdam, samt en Bachelor (BA) i Art History / Art teacher fra Hoge School voor de Kunsten Utrech.

Mark bor i Vordingborg Kommune og du kender ham måske fra DR’s Portrætmaler konkurrence!

Støtte og Ressourcelærer

Elisabeth Christensen – Elisabeth er uddannet Cand.Mag. i Audiologopædi fra Københavns Universitet i 2002 . Hun har arbejdet med undervisning af børn og unge de sidste 21 år i specialpædagogisk regi. Først på Tale- og Høreinstituttet i Hellerup (førskolebørn) og siden 2009 med tale- og hørehæmmede børn og unge (0. – 9. klasse) på en tale- og høreafdeling på Baltorpskolen i Ballerup. Jeg har både arbejdet individuelt, i mindre grupper samt i klasser som co-teacher. ”Min vision: At kunne hjælpe børn og unge til at finde og udvikle deres potentialer og bevare forbindelsen / komme i større kontakt med deres unikke selv, så de selv kan definere deres drømme og visioner her i livet.”

Close Menu