Blå Vejes syv grundlæggende principper:

  1. Formålet med Blå Veje Skole er at skabe en dannelsesrejse for børn og unge mod at blive verdensborger med drivkraft i elevernes eget selvværd, en værdsættelse for deres nation, og deres naturlige iboende lyst til læring. Blå Veje anser en verdensborger som værende et menneske, der ser sig selv som borger i flere samfund; det lokale, det nationale, det globale og den universelle menneskehed, som vi alle er en del af.
  2. Blå Vejes menneskesyn er, at alle mennesker har et unikt potentiale, men at udfoldelsen af det kræver en aktiv dannelsesrejse, hvor børn og unge undervises alsidigt og varieret. Denne dannelsesrejse omfatter, at børn og unge møder både medgang og udfordring og udvikler deres kreativitet, sensitivitet, empati, tænkeevner og kropslighed. Blå Veje anser alle intelligenser for at være uløseligt forbundet. Vi vil pleje hele barnet med omhu for hvert barns unikke læringsstil og evner for at styrke udviklingen af deres unikke talenter og personlige udtryk.
  3. Blå Veje udgår fra det lærings- og udviklingssyn, at det er en forudsætning for al læring, at eleverne opbygger selvværd og selvtillid, at der er tilstedeværelsen af trivsel, og at der dyrkes et udviklende læringsmindset. Dette indebærer at forstå̊ og respektere de naturlige stadier og aldre hos børn og unge, alment så vel som individuelt.  Blå Veje søger med dette udgangspunkt at udvikle uddannelsesprogrammer for at fremme kærligheden til læring, udforskning, alsidighed selvledelse og karakterstyrke.
  4. Det fysiske, psykiske og atmosfæriske miljø på skolen er et afgørende element for læringen på linje med lærerne og læreplanerne.
  5. Vi rammesætter hverdagen og planlægger både den enkelte dag og året som helhed, så det føles naturligt og menneskeligt for både elever og ansatte. Dette indebærer at følge et årshjul og traditioner, der sørger for genkendelighed og rytme, som vil skabe tryghed, harmonisering på tværs af klasser og nær forbindelse til naturen og årstiderne.
  6. Vi ser Blå Veje Skole som et universitet for livet, hvis fornemmeste opgave det er at styrke elevernes lyst til livslang læring. Læreplanerne er således tilrettelagt, at de tjener elevernes specifikke behov på det alders- og udviklingstrin, de befinder sig på, på deres vej mod at blive myndige og alsidige voksne. Læreplanerne skal give klare rammer, som hjælper børn og unge med at opbygge deres egen viden og værdisystemer på en alderssvarende måde og styrker deres selvtillid, selvbevidsthed og skarphed ved tilgang til livssituationer.
  7. Blå Veje har altid fremtiden in mente. Skolen vil derfor løbende opdatere sin uddannelsespraksis for nuværende og fremtidige generationer af børn. Vi, ansatte og bestyrelsesmedlemmer på skolen, er derfor i konstant søgen efter naturlige og udviklende tilgange, metoder og mindsets. Derigennem vil vi sikre, at eleverne altid vil møde en relevant og tidssvarende undervisning, der retter sig mod den aktuelle nutid og elevernes fremtid.
    Som klare og tydelige rollemodeller og voksne vil Blå Veje Skoles underviser- og ledelsesstab vægte samarbejde og give kontinuerlig, konsekvent og klar ledelse til både eleverne og deres forældre og som princip gå forrest som det gode eksempel. Som repræsentant for Blå Veje Skole er man først og fremmest forpligtet på selv at opretholde de kvaliteter, der er nødvendige for det gode samarbejde og fællesskab. Gode relationskompetencer og løbende uddannelse i ledelse og konflikthåndtering prioriteres højt i skolens medarbejder- og ledelsesstab på alle niveauer, og det samme gælder løbende observation og vurdering af undervisningen.

Close Menu