Læring for livet

Vi vil gerne åbne en ny friskole i København eller et andet sted på Sjælland.

Blå Veje vil være en friskole, hvor mennesket, naturen og fremtiden har en værdi i sig selv.

Børn er ikke midler til noget, men et mål i sig selv. På Blå Veje Skole er børnenes dannelse til verdensborgere formålet med at gå i skole.

Vi vil danne Verdensborgere

Blå Veje er en pædagogisk vision, hvor dannelsesidealet er Verdensborgeren, og hvor de bærende værdier handler om mennesker, natur og fremtid

Vi ser verdensborgeren som et menneske, der ser sig selv som borger i flere samfund, både som en del af en nation, en del af det globale verdenssamfund og en del af universelle menneskehed, som vi alle hører til.

Hvad gør Blå Veje Skole til en anderledes skole?
På Blå Veje søger vi at favne det hele menneske. Vi ser skolen som et universitet for livet. Den pædagogiske tilgang er bygget op omkring dannelsen til verdensborger med tre pædagogiske søjler som det bærende fundament for en holistisk, alsidig tilgang til dannelse og læring.

De 3 pædagogiske søjler


Nye Rammer

En pædagogisk metode og didaktik, der tager afsæt i skolen som et 'universitet for livet', med nogle hverdagsrammer, der er tilpasset barnets naturlige alsidige udvikling og dannelse.


Nyt fysisk miljø

På Blå Veje vil vi bygge på måder, der giver eleverne optimale muligheder for at koncentrere sig og lære, så de kan blive verdensborgere i de bedst mulige omgivelser. Vi bygger også bæredygtigt, da det er en skole for fremtiden.

Nye Mindset

Fundamentet for at danne elever til verdensborgerskab er et læringssyn eller ’mindset’, som tager afsæt i både sind og krop, og som arbejder mod aldrig at stagnere. Blå Vejes læringssyn er funderet i holistiske tanker om det hele naturlige menneske, som er et mål i sig selv.

Arkitektur og bæredygtihed

Et miljø lavet for at børn kan lære under optimale omstændigheder

Vores støttere og iniativtagere

Wolfram Conrad

 “I support ‘Blå Veje’ as using real-life problems to motivate learning is a key principle of our “Computer-based Maths” project too, one where we teach students how to choose and use the right tools for the problems they may face during their varied pathways in the future.”

– Wolfram Conrad er ofte refereret for at være en af de mest indflydelsesrige tænker i skoleverden i nyere tid og har lavet en kendt TED-talk (læs mere)

Hvorfor Blå Veje?

 

På Blå Veje elsker vi den naturlige undren og spørgen, som lever i mennesket.  Hvem er vi?  Hvad kan vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er vores plads i verden? Hvad er vores plads i samfundet? Hvordan fungerer samfundet? Hvad er menneskets plads i naturen? Og hvordan forbereder vi os på fremtiden? Vi er måske længere fra disse svar, end vi som menneskehed vil anerkende, men det er selve denne undren, som Blå Veje ser som det vigtigste. Med de tre pædagogiske søjler søger Blå Veje at støtte børn og unge i at bibeholde denne undren og gribe det liv, de har fået, og udfolde det potentiale, de har – så de kan være den bedste udgave af sig selv.

Den store vision er et læringssted for mennesker i alle livets faser. Ikke kun en friskole, men også et børnehus (børnehave og vuggestue) og med tiden en efterskole og en højskole. Vi vil gerne skabe et sprudlende, levende, visionært læringssted og ser et fantastisk potentiale i det samspil, der kunne opstå på et sådan sted – mellem unge og gamle.

I bund og grund er der mange udfordringer i denne tid, som er nye for alle uanset alder, som kræver, at vi som menneskehed kan tænke ud af boksen. Og det kan børn og unge. Omvendt har børn og unge mere end nogensinde brug for nærværet og trygheden fra voksne omkring dem, som kan sætte et eksempel og yde den omsorg, som børn og unge har brug for, så de kan trives og gro.

Vi drømmer om at skabe et sted, hvor også lærere, forældre og bedsteforældre og andre voksne og interesserede kan komme og forny sig i proces om livets store spørgsmål – i den højskoleånd, som er så unik for Danmark. På Blå Veje ønsker vi i sidste instans at skabe et naturligt og inspirerende læringsmiljø for mennesker i alle aldre, hvor vi sammen kan undres og skabe større mening og sammenhæng i tilværelsen.

Men enhver drøm starter med det første skridt, og det er det, vi søger at tage nu med åbningen af en friskole.

En ny skole i Danmark?

 

    

I august måned registerde vi Blå Veje- skolen hos Undervisningsministeriet, og d.1 september blev skolen officielt stiftet af en bestyrelse

 

 

 

           

 

FAQ

Oftede stillet sprøgsmål og svar

Skolen blev registeret som fri grundskole august 2019.

På linket her:

Depositum for indmeldelse er 10.000 kr.

Depositummet blev afregnet hvis eleven ikke starter alligevel ved skole start august 2020, eller bliver afregnet i de sidste år i 9 klasse.

Hvis du vil tidligere registrere på venteliste til fremtidig år er depositummet 5000 kr.

Vi kigger på en grunde flere steder på sjælland.

Hvis du vil donere eller hjælpe med finanisering i form af et lån, kan du ringe til 25713003 eller sende en donation til

Blå Veje Skole

reg. nr..: 7260

konto nr.: 001152993

Give en gave eller lån til Blå Veje Skole (link)

Close Menu
×
×

Basket