Læring for livet

Vi åbner en ny friskole i København i 2020.

Blå Veje vil være en friskole, hvor mennesket, naturen og fremtiden har en værdi i sig selv.

Børn er ikke midler til noget, men et mål i sig selv. På Blå Veje Skole er børnenes dannelse til verdensborgere formålet med at gå i skole.

Vi kigger lige nu på en grund i Dragør, som kun er 20-30 transporttid fra det meste af København!

Vi vil danne Verdensborgere

Blå Veje er en pædagogisk vision, hvor dannelsesidealet er Verdensborgeren, og hvor de bærende værdier handler om mennesker, natur og fremtid.

Vi ser verdensborgeren som et menneske, der ser sig selv som borger i flere samfund, både som en del af en nation, et del af det globale verdenssamfund og den universelle menneskehed, som vi alle der del af.

Hvad gør Blå Veje Skole til en anderledes skole?
På Blå Veje søger vi at favne det hele menneske. Vi ser skolen som et universitet for livet. Den pædagogiske tilgang er bygget op omkring dannelsen til verdensborger med tre pædagogiske søjler som det bærende fundament for en holistisk, alsidig tilgang til dannelse og læring.

De 3 pædagogiske søjler


Nye Rammer

En pædagogisk metode og didaktik, der tager afsæt i skolen som et 'universitet for livet', med nogle hverdagsrammer, der er tilpasset barnets naturlige alsidige udvikling og dannelse


Nyt fysisk miljø

På Blå Veje vil vi bygge på måder, der giver eleverne optimale muligheder for at koncentrere sig og lære, så de kan blive verdensborgere i de bedst mulige omgivelser. Vi bygger også bæredygtigt, da det er en skole for fremtiden.

Nye 'Mindset'

Fundamentet for at danne elever til verdensborgerskab er et læringssyn eller ’mindset’, som tager afsæt i både sind og krop og som arbejde mod at aldrig stagnerer. Blå Vejes læringssyn er funderet i hoilstiske tanker om det "hele" naturlige mennesks som er et mål i sig selv.

Arkitektur og bæredygtihed

Et miljø lavet for at børn kan lære under optimale omstændigheder

Vores støttere og iniativtagere

Play Video

Nis Wedel Lorenzen – Initiavtagere og skole- og projektledere

Nis er uddannet folkeskole lærere og er Cand.Pæd. i pædagogisk filosofi.

Han har arbejdet både i folkeskolen, privatskoler, ungdomsorganisationer og på VUC’er. Han er gennem praktisk erfaring og teoretisk indsigt , sammen med andre initiativtagere forberedt en veludtænkt pædagogik som han er klar til at føre ud på Blå Veje Skole.

Bachelorprojektet handlede om ”Filosofi og Børn” og hans kandidatspeciale handlede om ”Pædagogiske atmosfærer”.

Wolfram Conrad

 “I support ‘Blå Veje’ as using real-life problems to motivate learning is a key principle of our “Computer-based Maths” project too, one where we teach students how to choose and use the right tools for the problems they may face during their varied pathways in the future.”

– Wolfram Conrad er ofte refereret for at være en af de mest indflydelsesrige tænker i skoleverden i nyere tid og har lavet en kendt TED-talk (læs mere)

 

Play Video

Hvorfor Blå Veje?

På Blå Veje elsker vi den naturlige undren og spørgen, som lever i mennesket.  Hvem er vi?  Hvad kan vi? Hvor kommer vi fra? Hvor er vores plads i verden? Hvor er vores plads i samfundet? Hvordan fungerer samfundet? Hvad er menneskets plads i naturen? Og hvordan forbereder vi os på fremtiden? Vi er måske længere fra disse svar, end vi som menneskehed vil anerkende, men det er selve denne undren, som Blå Veje ser som det vigtigste. Men de tre pædagogiske søjler søger Blå Veje at støtte børn og unge i at være med denne undren og gribe det liv, de har fået og udfolde det potentiale, de har – så de kan være den bedste udgave af dem, som de kan være.

Den store vision er et læringssted for mennesker i alle livets faser. Ikke kun en friskole, men også et børnehus (børnehave og vuggestue) og med tiden en efterskole og en højskole. Vi vil gerne skabe et sprudlende, levende, visionært læringssted, og ser et fantastisk potentiale i det samspil, der kunne opstå på et sådan sted – mellem unge og gamle.

I bund og grund er der mange udfordringer i denne tid, som er nye for alle uanset alder, som kræver, at vi som menneskehed kan tænke ud af boksen. Og det kan børn og unge. Omvendt har børn og unge mere end nogensinde brug for nærværet og trygheden fra voksne omkring dem, som kan sætte et eksempel og yde den omsorg, som børn og unge har brug for, så de kan trives og gro.

Vi drømmer om at skabe et sted, hvor også lærere, forældre og bedsteforældre og andre voksne og interesserede kan komme og forny sig i proces om livets store spørgsmål – i den højskoleånd, som er så unik for Danmark. På Blå Veje ønsker vi i sidste instans at skabe et naturligt og inspirerende læringsmiljø for mennesker i alle aldre, hvor vi sammen kan undres og skabe større mening og sammenhæng i tilværelsen.

Men enhver drøm starter med det første skridt, og det er det, vi søger at tage nu med åbningen af en friskole.

En ny skole i København/
Dragør

 

    

I august måned registeret vi Blå Veje skolen hos undervisningsministeriet, og d.1 september blev skolen officielt stiftet af en bestyrelse.

Planen er starte til august 2020.
Blå Veje skolen vil være en et-sporet skole med maksimalt 20 elever per årgang.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lige startet registrering af nye elever og vi har stadig pladser i:

0.klasse, 1.klasse og 2. klasse. Depositum for indskrivning til skolestart august 2020 er 10.000 kr.

 

FAQ

Oftede stillet sprøgsmål og svar

Skolen blev registeret som fri grundskole august 2019.

På linket her:

Depositum for indmeldelse er 10.000 kr.

Depositummet blev afregnet hvis eleven ikke starter alligevel ved skole start august 2020, eller bliver afregnet i de sidste år i 9 klasse.

Hvis du vil tidligere registrere på venteliste til fremtidig år er depositummet 5000 kr.

Vi har i nogen tid været i dialog med Dragør kommune og har fået mulighed for at erhverve grunden Høgevænget 5-7 i Dragør. Dragør har ingen alternative skoler (til folkeskolen), og der er stor interesse for en privat skole som Blå Veje. På grunden forefindes allerede bygninger, som følger med ved salget, og som efter en ombygning vil kunne anvendes til skolebrug til de første år i opstartsfasen.

Vi søger også lån fra forskellige veje. Vil du donere eller hjælpe med et lån kan du ringe til 25713003 eller sende en donation til :

Blå Veje Skole

reg. nr..: 7260

konto nr.: 001152993

Give en gave med kreditkortet eller lån til Blå Veje Skole (link)

Close Menu
×
×

Basket