Et ideal som ledetråd i pædagogikken

På Blå Veje er dannelsesidealet ‘Verdensborgeren’. En Verdensborger er et menneske, der ser sig selv som borger i flere samfund – det nationale, som de er blevet født eller optaget i, det globale internationale verdenssamfund og det universelle, som vi alle tilhører blot i kraft af at tilhøre menneskeheden. Hvis skolen kun fokuserer på at forme eleverne efter samfundets omskiftelige krav og holdninger til, hvad de skal lære, så vil deres dannelse blive meget tilfældig og flaksende. Med et klart dannelsesideal er der altid fokus på, hvad vi vil, hvor vi er, og hvilke rammer der skal til, for at eleverne kan udvikle de kvaliteter, der giver dem de bedst tænkelige muligheder. Vi ønsker at danne nye borgere, som har mod på at gribe livet og engagere sig i verden.

På Blå Veje ser vi barnet som en borger på flere forskellige planer eller niveauer. Skolen er ikke til for det nuværende samfunds skyld. Skolen er til for barnets skyld og for det fremtidige samfunds skyld. Den er ikke ment til at være en fabrik, der skal spytte forbrugere ud på samlebånd. Skolen er et ’Universitet for Livet’, hvor barnet kan opdage og udvikle sine egne evner og finde ud af, hvad de finder glæde ved. Skolen er et sted, hvor de kan få de redskaber og færdigheder, som er nødvendige for ethvert menneske og en verdensborger.

Hvad der gør det enkelte menneske lykkeligt og giver dem glæde og retning, kan kun de finde ud af. Men det kræver, at de har mødt en masse muligheder og facetter af livet. Derfor præsenterer Blå Veje barnet for en mangfoldighed af muligheder, så barnet kan finde de veje, der er rigtige for dem.  I mødet med forskellige måder at udtrykke sig på, faglige discipliner, fag, personer, følelser, perceptioner og forskellige værdier og menneskelige kvaliteter vil verden folde sig ud for barnet.

På Blå Veje ser vi Verdensborgeren som forankret i både det lokale, nationale, internationale/globale og det universelle:

Det universelle – Vi er alle en del af menneskeheden. Det er en basal menneskelig grundfølelse, som al virkelig dannelse centrerer sig omkring. Vi skal kunne mærke, at vi er en del af noget større end den enkelte. At vi alle sammen er en del af den samme åndelige stamme.

Det globale – Almendannelse på verdensplan er fremtidsorienteret dannelse, der er forbundet med indsigt i, medansvar for og beredvillighed til at forholde sig til tidstypiske og centrale nøgleproblemstillinger i samtiden som for eksempel globale klimaændringer og bæredygtighed, flygtninge, krig osv. Barnet skal have viden om og mærke de udfordringer, vores Jord står overfor, og have medfølelse med den.

 Det nationale – Det nationale er først og fremmest det land, man bor i. Her i Danmark skal eleven acceptere og forstå sine rettigheder og pligter som en borger i det danske samfund og demokrati. Man er bundet til landet som et demos gennem disse rettigheder og pligter.  Men eleven er også del af en fælles etos, en folkelig tradition, som er bundet op med landets traditioner og naturlige essenser.  Som danske borgere er det vigtigt at kende til det land, vi kommer fra, eller er kommet til at bo i, og hvad der kendetegner det at være ’dansker’.

Det lokale – Det lokale handler om den tilknytning, man har til sit nærmiljø, og rummer både de biologiske, kulturelle og sociale aspekter af det. Det er herfra, barnets verden udgår til at begynde med, og det er det, der danner grundlag for de andre tre niveauer. Det lokale og nationale giver eleven fundamentet til at kunne agere i det internationale rum med identitet og forståelse for sig selv og andre. Skolens og børnenes liv vil derfor i Blå Vejes hverdag være forankret både i det lokale, det nationale, det internationale og det universelle.

 

Vitaminer for livet

Verdensborgerskabet skal bygges op at universelle værdier, som vi kalder ‘vitaminer’ for livet. Vitaminerne er værdier og personlige kvaliteter, som naturligt understøtter børns forskellige udviklingsstadier og alderstrin. Alle vitaminerne er nøje udvalgte for at sørge for, at eleverne får de bedst tænkelige muligheder for at udvikle sig til selvtænkende, selvstændige, selvværdige unge mennesker og voksne. Vitaminerne eller de menneskelige værdier/kvaliteter inkluderer blandt andet ’observation’, ’tilpasning’, ’ære’, ’standarder’ og ’etik’ for bare at nævne et par stykker.  

De universelle værdier er det dannelsesmæssige udgangspunkt for Skolen Blå Vejes syn på Verdensborgeren.  Værdier, som elever i samarbejde med forældre og lærere præsenteres for gennem forskellige pædagogiske tiltag på nøje tilrettelagte tidspunkter. Vi har allerede venskabsskoler i Canada, England, Holland og Israel, og vi har kontakter til det internationale netværk Y-top, hvor unge fra mange lande arbejder sammen om at opbygge et fredsskabende globalt netværk, der er funderet på nogle af de samme principper og værdier som Blå Veje. Vitaminerne går hånd i hånd med fagligheden og rodfæster eleverne i et stærkt fundament af selvværd, selvtillid og en sund selvforståelse, som er en forudsætning for, at den akademiske og personlige udvikling kan ske på en gang.

 

Close Menu
×
×

Basket